Przed rozpoczęciem sesji zdjęciowej, ważne abyś zapoznał/a się z regulaminem współpracy ze mną.
Określa on zasady i szczegóły dotyczące sesji zdjęciowej, przygotowania do niej, rozliczenia płatności i dostarczenia finalnych zdjęć.
Celem tego regulaminu jest również umożliwienie dobrej współpracy poprzez określenie jasnych jej zasad.

Ważną informacją dotycząca sesji jest to, że korzystam ze światła dziennego.
Nie używam w trakcie sesji lamp studyjnych.

Zdjęcia maja charakter lifestylowy, są naturalne ale też wyjątkowe.
Wiedząc to, jestem przekonana, że właśnie to jest powodem dla którego zdecydowałaś/eś się na sesję zdjęciową u mnie.

Mając tego świadomość, potwierdź proszę że:
✔️ znasz moje portfolio
✔️ akceptujesz styl moich fotografii tzn. interpretację kadru, kolorów
✔️ wyrażasz zgodę na moją indywidualną interpretację fotograficzną zdjęć

Pamiętaj proszę, że wiele czynników wpływa na efekt sesji. Są to nie tylko dobry nastrój i humor osób fotografowanych, ale też warunki pogodowe w czasie sesji (na które nie mam wpływu) oraz warunki oświetleniowe we wnętrzu – jeżeli sesja nie odbywa się w plenerze.

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z EWELINĄ DUDEK,
DOTYCZĄCY WYKONYWANIA USŁUGI FOTOGRAFICZNEJ

Mianem „Klient” określam osobę lub osoby zamawiającą usługę fotograficzną, słowem „Fotograf” określam siebie tzn Ewelinę Dudek.

A. OPIS USŁUGI I WARUNKI JEJ WYKONYWANIA

1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
Fotograf nie podpisuje papierowych umów, współpracuje na podstawie tego regulaminu.
W dniu sesji Klient otrzyma od Fotografa do podpisania załącznik RODO oraz informację o zapoznaniu się z Regulaminem współpracy. Wszelkie spory i roszczenia będą rozpatrywane w odniesieniu do punktów tego regulaminu.

2. Decydując się na sesję zdjęciową u Fotografa, Klient potwierdza, że zapoznał się z portfolio Fotografa i akceptuje styl zdjęć (kadry, kolory). Klient wyraża zgodę na indywidualną interpretację fotograficzną zdjęć przez Fotografa. Obróbka zdjęć jest ich nieodłączną częścią, Fotograf nie oddaję plików nie obrobionych oraz plików RAW.

3. Fotograf gwarantuje wykonanie usługi na poziomie pokazanym w portfolio na stronie internetowej www.ewelinadudek.com oraz na profilach w mediach społecznościowych Fotografa takich jak Facebook, Instagram.

4. Klient chętny na współpracę z Fotografem musi powierzyć mu swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących informacji oraz realizacji usług. Fotograf zobowiązuje się do nie przekazania tych danych nikomu innemu.

5. Sesje odbywają się w Krakowie, w przypadku sesji poza Krakowem należy doliczyć do ceny sesji 1zł za każdy kilometr w jedną stronę.

6. W razie nagłych zdarzeń losowych po stronie Fotografa (takich jak np pożar, choroba, wypadek drogowy) zobowiązuje się do ustalenia z Klientem nowego terminu sesji zdjęciowej lub do oddania zadatku.

7. Rezerwacji ustalonego terminu sesji Fotograf dokonuje po wpłacie zadatku w wysokości 150zł. Reszta płatności musi zostać dokonana przez Klienta przelewem do dnia sesji, ewentualnie po ustaleniu z Fotografem gotówką w dniu sesji. Fotograf nie wysyła plików do czasu otrzymania pełnej kwoty wynagrodzenia.

8. W przypadku sesji plenerowych istnieje możliwość przeniesienia terminu zdjęć jeden raz ze względu na pogodę. Powodem mogą być ciągłe opady deszczu, porywisty wiatr bądź burza itp. (np ciemne chmury nie są powodem do odwołania zdjęć). W przypadku choroby Klienta, Fotograf uzgadnia z Klientem nowy termin sesji zdjęciowej.

9. Przekazany cennik dokładnie informuje Klienta ile otrzyma zdjęć i jaka jest cena za każde kolejne zdjęcie poza wybranym pakietem.

10. Cena sesji obejmuje usługę fotograficzną. Wysyłka odbitek jest dodatkowo płatna
i wynosi 20 zł (paczkomat InPost).

11. Informacja o wybranym pakiecie musi zostać dostarczona przez Klienta do Fotografa najpóźniej w dniu sesji, nie ma możliwości zmiany pakietu po wykonanej sesji.

12. Polegając na swoim poczuciu estetyki, Fotograf dokona selekcji zdjęć wykonanych w trakcie sesji zdjęciowej według własnego uznania. Fotograf podda je autorskiej obróbce. Fotograf przekaże Klientowi do wyboru zdjęcia w formie galerii obrobionych zdjęć. Lokalizację galerii zdjęciowej wraz z informacją dot. wyboru zdjęć, Fotograf wyśle w osobnym mailu po sesji zdjęciowej. Galerię tę Fotograf opublikuje i poinformuje o tym Klienta do 14 dni roboczych od dnia sesji.  Za jej pośrednictwem Klient wybierze ujęcia w ilości zgodnej z wybranym pakietem. W przypadku pakietów zawierających wydrukowanie odbitek, Klient otrzyma wydruki dokładnie tych zdjęć, które wybrał z galerii.

13. Zdjęcia są obrabiane przez Fotografa w programie Lightroom. Fotograf nie korzysta z programu Photoshop, nie dokonuje na zdjęciach fotomontaży, nie dodaje/ nie usuwa elementów zdjęcia. Nie dokonuje pełnego retuszy skóry, nie przerabia sylwetki osoby/ osób, która są na zdjęciu. Fotograf nie jest grafikiem.

14. Galeria służy do podglądu oraz wyboru ujęć w pakiecie. Po dokonaniu wyboru, opłaceniu dodatkowych zdjęć/ odbitek zostaje włączona możliwość pobrania plików elektronicznych. Wybór ujęć należy odesłać w ciągu 30 dni od otrzymania galerii, po tym czasie wyboru dokonuje Fotograf. Ponowne wgranie galerii to koszt 20zł. Odbitki są do odbioru/ wysłane do 21 dni od daty wyboru ujęć w pakiecie.

15. Kopię otrzymanych plików Klient jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie.

16. Pliki od dnia wyboru Fotograf przechowuje pół roku. Po tym czasie są usuwane z dysków Fotografa i nie ma możliwości ich odzyskania.

B. SESJE ZDJĘCIOWE W PLENERZE, PRACOWNI LUB W STUDIU

1. Klient ma świadomość, że jakość materiału zdjęciowego to wynik zaangażowania dwóch stron. Przygotowanie ubioru i wnętrza leży po stronie Klienta. W razie wątpliwości co Klient ma ubrać na sesję Fotograf jest otwarty na podanie wskazówek w tym zakresie. Dobrze jest gdy ubiór współgra z otoczeniem, Fotograf zaleca, aby Klient unikał dużych napisów, jaskrawych kolorów jeżeli nie są one elementem sesji zdjęciowej.

2. Biorąc pod uwagę sesję w plenerze Klient musi pamiętać o zabezpieczeniu się na wypadek ukąszenia owadów, leży to po jego stronie. Fotograf nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ukąszenia, zadrapania, skaleczenia czy urazy powstałe w trakcie sesji zdjęciowej. Niezależnie czy jest to sesja w mieście czy poza nim wszyscy zachowujemy się bezpiecznie zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa. 

3. W przypadku sesji w plenerze Klient nie zabiera ze sobą żadnych dodatkowych rzeczy. Na rzeczy drobne i jednocześnie niezbędne Fotograf udostępni swój plecak dla Klienta i osób fotografowanych. Ważne, aby osoby fotografowane miały wolne ręce podczas zdjęć.

4. W miejscach plenerowych, opłatę za wejście, bilet wstępu i koszt wykonywania sesji na przykład w studiu fotograficznym, kawiarni czy restauracji ponosi Klient.

5. W przypadku sesji w pomieszczeniu, Klient zobowiązany jest do zadbania o oględny porządek tzn o ułożenie rzeczy, schowanie kabli, płynów, opakowań z dużymi logo, usunięcie neonowych przedmiotów nie będących elementem sesji zdjęciowej. Jeżeli Klient chce aby sesja była w 100% naturalna i chce aby zdjęcia pokazały codzienność bez żadnej ingerencji w nią, Fotograf nie będzie podważał tej decyzję i wykonana sesję w otoczeniu zgodnym z oczekiwaniem Klienta. Po sesji zdjęciowej nie będzie możliwości usuwania graficznego elementów kadru. Przed sesją zdjęciową Fotograf poprosi Klienta o przesłanie kilku zdjęć wnętrza, tak aby Fotograf mógł ocenić warunki oświetleniowe (ilość światła wpadającego przez okna). Dzięki temu Fotograf będzie mogł ocenić czy sesja może zostać zrealizowana.

C. PRAWA AUTORSKIE I WYKORZYSTANIE DZIEŁA

1. Możliwość pochwalenia się wykonanymi przez siebie zdjęciami stanowi ważny element w działalności każdego fotografa. Z tego względu zależy Fotografowi na tym, aby miał możliwość umieszczenia zdjęć na stronie internetowej, blogu i platformach społecznościowych, czasem także w materiałach promocyjnych drukowanych- tzn w albumach, na ulotkach papierowych. Biorąc udział w sesji Klient i osoby fotografowane wyrażają zgodę/ nie wyrażają zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku oraz imion do celów promocji twórczości Fotografa w sposób wyżej opisany. Informację o zgodzie Klient może podjąć w dniu sesji lub po obejrzeniu galerii. Zgodnie z prawem, zgoda na udostępnianie wizerunku może zostać w każdej chwili cofnięta.

2. Wraz z przekazaniem zdjęć Klientowi, uzyskuje prawo do ich wykorzystywania w celach niekomercyjnych, w tym do ich rozpowszechniania, drukowania lub powielania (licencja). Oznacza to, że bez ograniczeń Klient może je udostępniać rodzinie i znajomym, kopiować i wywoływać w celu oprawienia itp.

3. Fotograf nie wyraża zgody na kadrowanie zdjęć, nakładanie filtrów na Instagramie oraz jakichkolwiek modyfikacji wpływających na ostateczny wyglądu wykonanych przez Fotografa zdjęć. Wyłączne prawa autorskie do zdjęć posiada Fotograf tj Ewelina Dudek.

4. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych przez Klienta takich jak m.in. reklamowanie, promowanie, działania marketingowe własnych usług i opakowania jakiegokolwiek produktu, sprzedaży itp. wymaga uprzedniej pisemnej zgody Fotografa.

REGULAMIN TEN OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU.

Copyright Ewelina Dudek